Schildersmuseum overtrek-green
New_1

Het Bestuur

Dhr. J. van der Worp Soest voorzitter E-mail: worpj@xs4all.nl
Dhr. A. van Wezep Elburg secretaris E-mail: antonvanwezep@gmail.com
Dhr. N. E. J. Rood Spanbroek penningmeester E-mail: nrood25@gmail.com
Dhr. W. Mooij Leeuwarden E-mail: w.mooij@eisma.nl
Dhr. G. Kamperman Tiel E-mail: gerritkamperman12@gmail.com

Donateurs

De Stichting Schildersmuseum is steeds op zoek naar betrokken branchegenoten die de historie van het schildersambacht koesteren en ons werk willen ondersteunen. Daarom roepen we u op donateur te worden.
U kunt dat doen door een minimale bijdrage van € 12,50 te storten op rekening NL 38 INGB 0005 1184 14 t.n.v. Stichting Schildersmuseum. Bij een bijdrage van € 17,50 ontvangt u het boek “Historische voorwerpen uit de schilderspraktijk”.Stichting Schildersmuseum 2023