Schildersmuseum overtrek-green
New_1

Het Schildersmuseum te Enkhuizen

Een deel van de collectie van de Stichting Schildersmuseum is ondergebracht in een schilderswinkel en in een voormalig decoratie-atelier. 

0 IMG_7843-1536x1024

De schilderswinkel op het buitenterrein van het Zuiderzeemuseum.

De Schilderswinkel

Omstreeks 1870 werd door Reindert Jonkman, die werkzaam was in het schildersbedrijf van zijn vader, een houten schilderswinkel gebouwd op een binnenplaats tussen de Torenstraat en de Westerstraat te Enkhuizen.
In 1973 moest de schilderswinkel plaatsmaken voor nieuwbouw. Het pandje is toen overgebracht naar het buitenmuseum. In grote segmenten is de schilderswinkel vervoerd naar de huidige plaats, en daar in de oorspronkelijke staat weer opgebouwd
De werkplaats, in vroeger tijd wel ‘winkel’ genoemd, was vanouds de plaats voor de ambachtsman waar hij in een vertrouwde omgeving, omringd door zijn materialen en gereedschappen, zijn werkzaamheden regelde.
De Stichting Schildersmuseum heeft de inrichting van de winkel voor haar rekening genomen.
De schappen, werkbanken, tafels, lessenaar en pigmentenkast komen van de firma P. Goudappel uit Delft. Deze firma bestond in 1979 100 jaar en schonk toen haar complete inventaris aan de Stichting Schildersmuseum.

0 IMG_7903.JPG

De expositieruimte

De expositieruimte is oorspronkelijk een atelier voor decorstukken en toneeldoeken. Dit pand komt uit de Haarlemmer Houttuinen nr. 50 te Amsterdam. In de top van het gebouw lezen we Vlaggen, Wapens, Toneeldecors, Illumineerballons -1887-1901- J.G. Haanraads. In deze ruimte is een expositie te zien over de geschiedenis van het schildersvak. De expositie is in 2021 geheel vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen die aan musea worden gesteld.

Ripolin 497x295-1

Gevelbord van een voormalige verffabrikant.


Schilderstechnieken in het Zuiderzeemuseum

In de expositieruimte is een opdracht beschikbaar waarmee een zoektocht naar verschillende gebruikte schilderstechnieken op objecten elders in het buitenmuseum kan worden gestart. Men vindt tijdens deze zoekttocht onder andere voorbeelden van imitatietechnieken, teentjesverf op de vloer, glastechnieken en een collectie geschilderde gapers in de Apotheek.

IMG_7994.JPG

De zoekopdracht om bijzonder        schilderwerk elders in het museum te vinden

De werkplaats

werkplaats

Wat is er nog meer te zien in het Zuiderzee museum?

Het museum bestaat uit een binnen- en een buitenmuseum. Het ademt de sfeer uit van het leven rondom de voormalige Zuiderzee. Men vindt er woningen afkomstig uit de voormalige vissersplaatsen. Als ook diverse voorbeelden van soms vergeten ambachten die veelal verband hielden met de activiteiten die verbonden waren aan het leven in deze plaatsen. Zowel in het binnen- als in het buitenmuseum is een grote collectie historische vaartuigen te bewonderen. In het binnenmuseum worden regelmatig wisselde thema-exposities gehouden.

Demonstraties:

In het zomerseizoen worden in de Schilderswinkel elke zaterdag demonstraties gehouden door ervaren Meester Schilders. De huidige demonstrateurs zijn:
Douwe Andela, Sandra Berghuis, Ben Bloemberg, Ruud Geers, Rijk Houthuyzen, Janjo de Jong, Emile Hoogedoorn, Roos Hoogedoorn, Krijn Kraaijenveld, Jan Kuiper, Wim Polderman, Fred Pouw, Willem Rep, Frank de Bruijn, Brechtje de Bruijn, Rob Paardekooper, Noortje Schaap, Gert Jan Nijsse, Gloria Juric, Hedser Heidstra.

De coördinatie is in handen van:

Sandra Berghuis ( a.berhuuis@casema.nl )
Eveline Bremmer ( fam.bremmer@planet.nl ).

Artikelen:

De schilder als alles kunner

Vensterglas herkennen

Imitatie

00 kar-1
Stichting Schildersmuseum 2023