Schildersmuseum overtrek-green
New_1

Historische voorwerpen

De Stichting Schildersmuseum heeft recent het fotoboek ‘Historische voorwerpen uit de schilderspraktijk’ uitgegeven. Wie het werk van de stichting eenmalig met een donatie van €17,50 ondersteunt, ontvangt dit boek als blijk van waardering.

Inleiding

De Stichting Schildersmuseum heeft als doelstelling de geschiedenis van de schildersbedrijfstak vast te leggen en te bewaren, en oude gereedschappen, pigmenten en materialen te tonen aan een breed publiek. Veel kun je zien in de musea in Enkhuizen en Elburg. Echter niet alles kan getoond worden. Er zijn nog veel andere interessanter historische voorwerpen uit de schilderswereld in omloop. De stichting Schildersmuseum neemt bijzondere exemplaren op in haar collectie. Deze worden geregistreerd en omschreven om vervolgens opgenomen te worden in de data base van het Zuiderzee Museum. Het is de bedoeling dat dit bestand t.z.t. ook digitaal beschikbaar wordt. Alle voorwerpen die niet worden geëxposeerd liggen opgeslagen in het depot van het Zuiderzeemuseum te Hoogwoud.

Historische voorwerpen

Historische voorwerpen:
Vanwege de beperkte ruimte toont het Schildersmuseum in Enkhuizen en Elburg slechts een deel van de totale collectie. Dat is zonde, want de stichting heeft immers de opdracht om het inzicht in het ambachtelijke erfgoed van de schildersbedrijfstak te vergroten en de betrokkenheid van het publiek te bevorderen.
Het bestuur van de Stichting Schildersmuseum heeft de afgelopen periode verschillende voorwerpen geïnventariseerd en digitaal vastgelegd. Dat was gelijk een mooie aanleiding om een fotoboek uit te geven met daarin meer dan tweehonderd objecten uit de collectie.
De uitgave ‘Historische voorwerpen uit de Schilderspraktijk’ toont niet alleen talloze objecten die zijn verbonden met het schildersambacht, maar geeft in heldere bewoordingen tevens een omschrijving van hetgeen op de foto’s is te zien. Het boek is zoals eerder vermeld verkrijgbaar bij de stichting.

Wilt u deze opgenomen voorwerpen inzien open dan het bijgaande bestand.

00 Boek_Historische_Voorwerpen_uit_de-Schilderspraktijk_liggend
00 Boek_Historische_Voorwerpen_uit_de-Schilderspraktijk_liggend9%20Werkplaats%20Deeetman
DSC00139.JPG
26 Broekhuizen

Donateur

Draagt u het schildersvak en haar historie een warm hart toe? Word dan donateur van de Stichting Schildersmuseum. Mini- male donatie is €10,- per jaar, over te maken op rekeningnum- mer NL38 INGB 0005 1184 14. Bij een eenmalige donatie van €17,50 ontvangt u het recent uitgegeven fotoboek ‘Historische voorwerpen uit de schilderspraktijk’.

Stichting Schildersmuseum 2023